Klienci indywidualni Przedsiębiorcy Rolnicy Samorządy

MISJA I CELE DZIAŁANIA

MISJA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU LUDOWEGO W ZAKRZEWIE

Misją Naszego Banku jest świadczenie najwyższej jakości usług finansowych, przy zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa lokowanych środków, a także dalsze unowocześnianie silnie kapitałowego Banku.

Chcemy tworzyć Bank, który cieszy się pełnym zaufaniem miejscowej społeczności.

Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie to uniwersalny Bank, działający w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB), posiadający niezbędne kapitały i własne placówki działające na rzecz członków i Klientów Banku.

Za jedno z głównych zadań Bank uważa wspieranie rozwoju regionu lokalnego.

Misja i cele podstawowe Naszego Banku opierają się na założeniach ideowych spółdzielczości.
 

IDEA SPÓŁDZIELCZOŚCI

Banki spółdzielcze są spółdzielniami, które prowadzą działalność bankową w imieniu swoich członków. Podstawą prawną ich organizacji jest prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r., a także ustawa z dnia 7 grudnia 2000 roku „o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających”, która określa że:

„spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób (…) prowadzącym w interesie swoich członków wspólną działalność gospodarczą na zasadach rozrachunku gospodarczego (…)”

Z tego określenia celu działalności spółdzielni wynika, że nadrzędny cel banku spółdzielczego jest różny od celów działalności banków w formie spółek akcyjnych czy przedsiębiorstw państwowych, które dążą przede wszystkim do maksymalizacji zysków.

W bankach spółdzielczych podstawowym celem działania jest zapewnienie dostępu do podstawowych produktów bankowych, a w szczególności korzystnych kredytów. Celem statutowym nie jest maksymalizacja, ale optymalizacja zysków.

Zyski, które wypracuje bank spółdzielczy służą przede wszystkim jego członkom.