Klienci indywidualni Przedsiębiorcy Rolnicy Samorządy
KLIENCI INDYWIDUALNI / OSZCZĘDNOŚCI

2. LOKATY TERMINOWE

Lokata bankowa to tradycyjna i najbardziej bezpieczna forma oszczędzania pieniędzy. Polega ona na tym, że środki pieniężne lokowane są w banku na określony w umowie czas, a po zakończonym okresie naliczane są odsetki.

Bank Spółdzielczy w Zakrzewie przygotował dla Państwa bogatą ofertę w zakresie lokowania środków na lokatach terminowych. Proponujemy Państwu lokaty krótkoterminowe od 1 miesiąca do 3 miesięcy z oprocentowaniem zmiennym lub stałym – do wyboru, a także na dłuższe okresy od 4 miesięcy do nawet 5 lat z oprocentowaniem zmiennym.

POLECAMY

Lokata „Pewny zysk”

 • oprocentowanie stałe w wysokości 1,40% w stosunku rocznym,
 • okres lokowania 3 miesiące,
 • minimalny wkład niezbędny do założenia lokaty- jedyne 100 zł.

Lokata "1915 BIS"

 • atrakcyjne zmienne oprocentowanie w wysokości 1,55% w stosunku rocznym,
 • minimalna kwota do założenia lokaty to tylko 1.000 zł,
 • korzystny okres lokowania - 7 m-cy

Lokata "Rentier 5-letni"

 • okres deponowania 5 lat, 
 • minimalny wkład 3.000 zł, 
 • oprocentowanie zmienne   WIBID 3M + marża 0,10 p.p. w stosunku rocznym,
 • odsetki wypłacane lub przelewane na rachunek Klienta po każdym kwartale.

Bank kapitalizuje odsetki w następujących terminach:

 • miesięcznie (lokata 1-miesięczna, lokaty dynamiczne 6 m-na i 12 m-na, rachunki oszczędnościowe „Skarbonka” i „Mini- Skarbonka”),
 • kwartalnie (rachunki a’vista i  a’vista SKO, rachunki ROR oraz ROR „Senior Plus”),
 • w terminie określonym w umowie (lokaty: 2 m-na, 3 m-na „Pewny zysk”, 3 m-na „Lojalnościowa”,  4 m-na, 5 m-na, 6 m-na, 7 m-na „1915 BIS”, 12 m-na, 24 m-na, 36 m-na).

Zapraszamy do odwiedzania placówek naszego Banku w celu szczegółowego zapoznania się z ofertą.