Klienci indywidualni Przedsiębiorcy Rolnicy Samorządy
PRZEDSIĘBIORCY / KREDYTY I POŻYCZKI

4. KREDYT INWESTYCYJNY

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego – stworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych.

Przedmiotem kredytu mogą być wszelkie przedsięwzięcia podejmowane w obrocie gospodarczym lub życiu publicznym, a w szczególności przedsięwzięcia inwestycyjne, zmierzające do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub rozwoju już istniejącej.

Najważniejsze korzyści:

  • możliwość zastosowania karencji w spłacie kredytu,
  • jako zabezpieczenie kredytu Bank dopuszcza wszystkie prawne formy zabezpieczeń,
  • pakiety ubezpieczeń oferowane do kredytu.

Proponujemy następujące kredyty inwestycyjne:

  • Z UDZIAŁEM MIN. 10% ŚRODKÓW WŁASNYCH LUB, W PRZYPADKU KREDYTÓW PODLEGAJĄCYCH REKOMENDACJI "S" I FINANSUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ: MIN. 15% - PRZY ZABEZPIECZENIU NA NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNEJ I MIN. 25% PRZY ZABEZPIECZENIU NA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNEJ,
  • NA FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z UDZIAŁEM FUNDUSZY POMOCOWYCH.