Klienci indywidualni Przedsiębiorcy Rolnicy Samorządy

KOD SWIFT

Po wstąpieniu Polski do struktur unii europejskiej nadzór bankowy podjął decyzję o dostosowaniu naszego systemu bankowego do obowiązujących w zjednoczonej Europie norm. Numery kont bankowych, do tego momentu różniące się między sobą formatem i ilością cyfr i znaków, zostały ujednolicone i zestandaryzowane.

  • format NRB

Do transakcji bankowych na terenie kraju wprowadzono format NRB – składający się z 26 cyfr np.:
63 8944 0003 0007 5344 3000 0010

  • format IBAN

Do transakcji bankowych w systemie międzynarodowym wprowadzono format IBAN - składający się z 2 liter, będących wyznacznikiem kraju oraz 26-cyfrowego numeru konta. W przypadku polskich kont jest to wyznacznik PL, zatem przykładowy format konta będzie wyglądał następująco:
PL 63 8944 0003 0007 5344 3000 0010

Numer IBAN wykorzystywany jest do przelewów międzynarodowych z i do Polski.

  • format SWIFT

SWIFT to światowy kod stworzony do identyfikacji banku i jego oddziałów.  Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie podłączony jest do sieci SWIFT za pośrednictwem wewnętrznego programu SwiftekMR, który powstał na potrzeby sprawnej i szybkiej obsługi zleceń klientowskich. Dzięki temu zlecenia zagraniczne realizowane są na bieżąco oraz przy pełnej kontroli bezpieczeństwa transakcji.

Kod SWIFT Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie to : GBW CPL PP, zatem przykładowy format konta będzie wglądał następująco:
GBW CPL PP 63 8944 0003 0007 5344 3000 0010

Pamiętaj!
Kliencie, aby zrealizować przelew z zagranicy do Polski należy wpisać następujące dane:

  1. Numer konta bankowego w formacie IBAN,
  2. Dokładne dane nadającego przelew oraz adres – imię, nazwisko lub nazwa firmy oraz adres,
  3. Kod SWIFT identyfikujący bank odbiorcy przelewu,
  4. Dane odbiorcy przelewu oraz adres – imię i nazwisko lub nazwa firmy oraz adres.