Klienci indywidualni Przedsiębiorcy Rolnicy Samorządy
ROLNICY / KARTY PŁATNICZE

KARTA CHARGE MASTERCARD BUSINESS

Karta wydawana dla rolników, którzy posiadają rachunek firmowy w naszym Banku przynajmniej 6 miesięcy. Okres ważności karty 4 lata.

OPŁATY
Wypłaty gotówki z bankomatów banków spółdzielczych zrzeszonych w SGB SA oraz w kasach banków oznaczonych logo MasterCard – bez opłat.
Płatności za towary i usługi w punktach oznaczonych logo MasterCard – bez opłat.
Dokonywanie zapłaty za towary za pośrednictwem Internetu – bez opłat.
Operacje zapłaty Kartą za zamówione telefonicznie lub korespondencyjnie towary (operacje typu mail order/telephone order - MOTO).

ZALETY
To międzynarodowa karta z odroczonym terminem płatności typu "charge", czyli z odroczonym terminem płatności. Oznacza to, że transakcje mogą być dokonywane w ciągu miesiąca do wysokości ustalonego przez Bank limitu. Po zakończeniu miesiąca bank obciąża konto klienta kwotą transakcji dokonanych kartą. Limity ustalane w oparciu o stałe wpływy na rachunek oraz zdolność kredytową.