Klienci indywidualni Przedsiębiorcy Rolnicy Samorządy

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

Depozyty zgromadzone w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie, są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Oznacza to, że przypadku zawieszenia działalności banku lub jego upadłości – Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca środki gwarantowane do wysokości ustawowo określonej kwoty.

Kwota depozytów nieprzekraczająca równowartości w złotych 100 000,00 EUR jest gwarantowana w całości.

Aby się dowiedzieć więcej na temat działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zapraszamy na stronę www.bfg.pl.