Klienci indywidualni Przedsiębiorcy Rolnicy Samorządy

AKTUALNOŚCI

"Visa - jesienne przyjemności"

Drodzy Klienci,
informujemy, że w dniach od 08.10.2018 r. do 30.11.2018 r. w naszym Banku trwa sprzedaż premiowa kart Visa – debetowej oraz kredytowej. Promocja skierowana jest do osób fizycznych oraz klientów instytucjonalnych, którzy posiadają rachunek w naszym banku (lub złożą wniosek o jego otwarcie), do którego nie została wydana żadna karta międzynarodowa.
Aby wziąć udział w promocji i otrzymać upominek należy spełnić łącznie poniższe warunki:
• w terminie od 08.10.2018 r. do 16.11.2018 r. zamówić kartę debetową Visa lub kredytową Visa, oraz
• do dnia 30.11.2018 r. dokonać płatności bezgotówkowej tą kartą na łączną kwotę minimum 150 zł.
W promocji, w zależności od rodzaju zamawianej karty, przewidziano nagrody w postaci koca, termosu lub słuchawek.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy w placówkach naszego Banku.

Zachęcamy do wzięcia udziału w promocji.

Informacja dla Klientów

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie wprowadza do oferty od dnia 8 sierpnia 2018r.  Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP).

Podstawowy Rachunek Płatniczy jest przeznaczony dla konsumentów, którzy nie posiadają innego rachunku płatniczego w bankach krajowych (komercyjnych i spółdzielczych), oddziałach banków zagranicznych, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz instytucjach kredytowych, w ramach ich działalności świadczonych na terenie RP.

Konsument składający wniosek o otwarcie PRP będzie obowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu ww. warunku, a Bank ma możliwość weryfikacji prawdziwości takiego oświadczenia.

Więcej...

Informacja dla Klientów

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie, działając na podstawie § 102 ust. 1 obowiązującego „Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych” (dalej jako „Regulamin”), dokonuje zmiany postanowień Regulaminu, które zaczną obowiązywać od dnia 1 lipca 2018 roku.

Zmiany w Regulaminie polegają na dodaniu zapisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności oraz związanego z tym mechanizmem rachunku VAT, wprowadzonych Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 62, zwanej w dalszej części pisma „Ustawą”), wchodzącej w życie dnia 1 lipca 2018r.

Więcej...