Klienci indywidualni Przedsiębiorcy Rolnicy Samorządy

AKTUALNOŚCI

Kredyt gotówkowy KREDYT+

tl_files/pliki/aktualnosci/240x240.jpg

Szanowni Państwo!

W dniach od 06-11-2018 r. do 15-01-2019 r. zachęcamy do skorzystania z promocyjnego kredytu gotówkowego

KREDYT+

z oprocentowaniem 6,72%* i prowizją 1,50%**. RRSO: 7,61%***

W   celu   uzyskania   szczegółowych   informacji,   zachęcamy   do kontaktu z najbliższym Oddziałem Banku:

Więcej...

Informacja dla Klientów

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie wprowadza do oferty od dnia 8 sierpnia 2018r.  Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP).

Podstawowy Rachunek Płatniczy jest przeznaczony dla konsumentów, którzy nie posiadają innego rachunku płatniczego w bankach krajowych (komercyjnych i spółdzielczych), oddziałach banków zagranicznych, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz instytucjach kredytowych, w ramach ich działalności świadczonych na terenie RP.

Konsument składający wniosek o otwarcie PRP będzie obowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu ww. warunku, a Bank ma możliwość weryfikacji prawdziwości takiego oświadczenia.

Więcej...

Informacja dla Klientów

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie, działając na podstawie § 102 ust. 1 obowiązującego „Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych” (dalej jako „Regulamin”), dokonuje zmiany postanowień Regulaminu, które zaczną obowiązywać od dnia 1 lipca 2018 roku.

Zmiany w Regulaminie polegają na dodaniu zapisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności oraz związanego z tym mechanizmem rachunku VAT, wprowadzonych Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 62, zwanej w dalszej części pisma „Ustawą”), wchodzącej w życie dnia 1 lipca 2018r.

Więcej...