Klienci indywidualni Przedsiębiorcy Rolnicy Samorządy

AKTUALNOŚCI

Wycofanie list haseł jednorazowych

Klientów korzystających z autoryzacji operacji w IB w postaci listy haseł jednorazowych zapraszamy do dowolnej placówki Banku w celu zmiany metody autoryzacji. Zmiany należy dokonać w terminie do dnia 11 września 2019 r., bowiem z tym dniem wydane karty kodów jednorazowych staną się nieaktywne. Za dokonanie zmiany autoryzacji Bank nie pobiera od Klientów opłaty.

Jednocześnie Zarząd Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie wyjaśnia, że konieczność wprowadzenie ww. modyfikacji wynika ze zmian ustawy o usługach płatniczych, uchwalonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. Działania podejmowane przez Bank ukierunkowane są na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników bankowości elektronicznej i stanowią niezbędny etap dla zapewnienia tzw. silnego uwierzytelnienia wymaganego przepisami prawa, czyli co najmniej dwuczynnikowej weryfikacji tożsamości osób korzystających z usług bankowości elektronicznej.

Wróć