Klienci indywidualni Przedsiębiorcy Rolnicy Samorządy

AKTUALNOŚCI

Informacja dla Klientów

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01 lutego 2019 r. zmianie ulega „Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie”.

Zmiana regulacji wynika z:

  • Dostosowania zapisów do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw – dyrektywa PSD2,
  • Wprowadzenie zapisów dotyczących nowych usług i produktów – usługa chargeback i usługa BLIK,
  • Dodanie zapisów umożliwiających wprowadzenie nowych instrumentów płatniczych – dotychczasowe zapisy mówiły tylko o karcie płatniczej,
  • Wprowadzenie zapisów dotyczących nowych usług i funkcjonalności w aplikacji mobilnej Portfel SGB,
  • Wprowadzenie zapisów dotyczących nowych środków uwierzytelniających klienta – token mobilny. Wprowadzenie silnego uwierzytelnienia wejdzie w życie do 14 września 2019 r.,
  • Dostosowanie do zapisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Zmiany obowiązują od dnia 25 listopada 2018 r., zapisy będą miał zastosowanie jeśli śmierć posiadacza rachunku nastąpiła w dniu 25 listopada 2018 lub po tym terminie.

W przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Banku.

Wróć