Klienci indywidualni Przedsiębiorcy Rolnicy Samorządy

AKTUALNOŚCI

Informacja dla Klientów

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie wprowadza do oferty od dnia 8 sierpnia 2018r.  Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP).

Podstawowy Rachunek Płatniczy jest przeznaczony dla konsumentów, którzy nie posiadają innego rachunku płatniczego w bankach krajowych (komercyjnych i spółdzielczych), oddziałach banków zagranicznych, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz instytucjach kredytowych, w ramach ich działalności świadczonych na terenie RP.

Konsument składający wniosek o otwarcie PRP będzie obowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu ww. warunku, a Bank ma możliwość weryfikacji prawdziwości takiego oświadczenia.

PRP jest rachunkiem prowadzonym wyłącznie w walucie polskiej o ściśle określonych funkcjonalnościach. Zakres operacji dokonywanych w ramach takiego rachunku to wyłącznie:

• otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku,
• wpłaty i wypłaty gotówki (w oddziałach i bankomatach),
• polecenia przelewu (w tym zlecenia stałe) i polecenie zapłaty,
• transakcje przy użyciu karty debetowej (także zawierane na odległość).

Powyższe oznacza, że z PRP nie będą mogły być powiązane żadne produkty kredytowe.

W przypadku pytań bądź wątpliwości z Państwa strony, nasi pracownicy pozostają do Państwa dyspozycji w placówkach Banku lub pod adresem e-mail: bszakrzewo@hot.pl.

Wzór wniosku o otwarcie PRP.

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie

Wróć