Klienci indywidualni Przedsiębiorcy Rolnicy Samorządy

AKTUALNOŚCI

Informacja dla Klientów

Uprzejmie informujemy, że z dniem 22 lipca 2017 r. zmianie ulega „Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie”.

Treść nowego Regulaminu.

Zmiany Regulaminu wynikają z wejścia w życie zapisów:

  • Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich,
  • Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, w zakresie zmian do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim,
  • Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
  • Ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku akceptacji zmian „Regulaminu udzielania kredytów konsumenckich w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie”, mogą Państwo odmówić przyjęcia zmian, składając bankowi pisemne oświadczenie w tym zakresie w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej informacji. Złożenie takiego oświadczenia jest jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy i powoduje konieczność spłaty wszystkich wynikających z tej umowy należności banku do dnia upływu okresu wypowiedzenia, który wynosi:

  • 3 miesiące dla umów o kredyt gotówkowy,
  • 1 miesiąc dla umów o kredyt odnawialny w ROR.

Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej, uznane zostanie za wyrażenie zgody na dokonanie zmian, a zapisy Regulaminu w nowym brzmieniu obowiązywać będą od dnia 22 lipca 2017 r.

W przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Banku.

Wróć